AMA Committee

HomeAMA Committee
1963-64 1966-67 1968-69
DR. MUNSHI PRAFUL H. DR. I. G. BHATT Dr. JAMBHEKAR H. G.
1971-72 1975-76 1976-77
DR. C. F. SHAH Dr. N. H. Patel DR. I. C. SHAH
1978-79 1979-80 1981-82
DR. B. C. AMIN DR. P. B. HARIBHAKTI DR. K. K. SHAH
1986-87 1988-89 1989-90
DR. BIPIN C. SHAH DR. PRAMOD JOSHI DR. KIRTI M. PATEL
1990-91 1992-93 1995-96
DR. C. N. VAKIL DR. H. M. DESAI DR .AJAY P. MUNSHI
1996-97 1998-99 1999-2000
DR. RAJNIKANT R SHAH DR. MAHENDRA B. DESAI DR. JITENDRA B. PATEL
2000-01 2001-02 2003-04
DR. ABHAY S. DIKSHIT DR. BIPIN M. PATEL DR. YOGENDRA S. MODI
2004-05 2005-06 2006-07
DR. SHAILENDRA VORA DR. DEVENDRA PATEL Dr. K. R. Sanghavi